Kurs Macierze na Akademii

Przerabiaj starannie materiał, Lekcja po Lekcji. Pamiętaj o zasadzie: „nie zrobiłem zadania domowego – nie umiem”. Na nagranych video mówię, kiedy i pod jakimi warunkami niektóre partie materiału możesz opuścić.


Lekcje


Materiały do ściągnięcia na twardy dysk

Ściągnij KursŚciągnij materiał Kursu na twardy dysk


Artykuły na blogu


Działania na macierzach w WolframAlpha