Kurs Granice

Przerabiaj starannie materiał, Lekcja po Lekcji. Pamiętaj o zasadzie: „nie zrobiłem zadania domowego – nie umiem”. Na nagranych video mówię, kiedy i pod jakimi warunkami niektóre partie materiału możesz opuścić.

Materiały uzupełniające:

  • Lekcje:


  • Materiały do ściągnięcia na twardy dysk

    Ściągnij KursŚciągnij materiał Kursu na twardy dysk


    Granice w WolframAlpha