Lekcja 8 – Równania różniczkowe II rzędu liniowe o zmiennych współczynnikach Eulera (ARTYKUŁ)


Co już trzeba umieć?

Przed przystąpieniem do artykułu przerób porządnie: Lekcję 5 Kursu Równania Różniczkowe ...inaczej będzie on dla Ciebie zupełnie niezrozumiały.

Wstęp

Na Lekcji 5 przedstawiłem równania różniczkowe liniowe II rzędu postaci:  a{y}''+b{y}'+cy=f\left( x \right) Trzeba zwrócić uwagę, że pokazane tam metody "działają" tylko wtedy, gdy współczynniki  a,b,c, to stałe liczby. Co robić w sytuacji, gdy współczynniki przy zmiennej  y i jej pochodnych to zmienne  x? Na przykład:  {{x}^{2}}{y}''+3x{y}'+2y=x+4 ?


(...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi