Lekcja 6 – Błędy standardowe ocen parametrów. Istotność parametrów.


Lekcja szósta, zawierające prawie 2 godzinne video, dotyczy błędów szacunku parametrów, oraz istotności zmiennych objaśniających. Na 3 przykładach pokazuję jak "ręcznie" dla jednej zmiennej, a macierzowo dla wielu zmiennych, obliczyć średnie błędy szacunku parametrów. Wskazuję do czego potrzebne są błędy względne. W dalszej kolejności na 5 przykładach testem t-Studenta, oraz testem Walda badam istotność zmiennych objaśniających i pokazuję jak zbudować przedziały ufności. Jak zawsze, na koniec każdej z części, odczytuję pokazywane własności z funkcji regresji w EXCELU.

Lekcja składa się z:


Video

 • wprowadzenie do błędów szacunku parametrów [02:06]
 • wzory na standardowe błędy szacunku parametrów modelu z jedną zmienną objaśniającą [03:57]
 • wzór na względny błąd szacunku parametrów modelu [05:48]
 • wyznaczenie "ręczne" błędów szacunku parametrów modelu z jedną zmienną - zadanie 1 [07:46]
 • wzory na standardowe błędy szacunku parametrów modelu z wieloma zmiennymi objaśniającymi [19:21]
 • wyznaczenie macierzowo błędów szacunku parametrów modelu z wieloma zmiennymi - zadanie 2 [22:21]
 • EXCEL: wyznaczenie oszacowań parametrów modelu (do zadania 2) [24:03]
 • EXCEL: wyznaczenie wariancji odchyleń (do zadania 2) [30:42]
 • EXCEL: funkcja regresji - odczytanie wartości błędów oszacowań parametrów - przykład [40:52]
 • wprowadzenie do badania istotności zmiennych objaśniających [46:20]
 • badanie istotności pojedynczej zmiennej (test t-Studenta) - omówienie procedury [48:31]
 • jak korzystać z TABLIC t-Studenta - przykłady [56:40]
 • EXCEL: odczytywanie wartości t* z TABLIC t-Studenta - przykłady [01:00:38]
 • interpretacja i wnioski z testu t-Studenta - przykład 1 [01:04:46]
 • interpretacja i wnioski z testu t-Studenta - przykład 2 [01:09:50]
 • testowanie istotności zmiennych objaśniających testem t-Studenta - zadanie 2 c.d. [01:14:12]
 • badanie istotności grupy zmiennych (test Walda) - omówienie procedury [01:21:40]
 • testowanie istotności zmiennych objaśniających testem Walda - zadanie 2 c.d. [01:27:15]
 • przedziały ufności dla parametrów strukturalnych [01:34:55]
 • zbudowanie przedziałów ufności dla parametrów strukturalnych - zadanie 2 c.d. [01:41:33]
 • EXCEL: funkcja regresji - odczytanie istotności oraz przedziałów ufności parametrów - przykład [01:46:32](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi