Lekcja 5 – Zmienne losowe dyskretne („skokowe”)


Na tej Lekcji wprowadzam kolejne pojęcie, po "zwykłym" prawdopodobieństwie - zmienną losową. Zaczynam od dyskretnych ("skokowych") i różnych rozkładów - Bernoulliego, Poissona, hipergeometrycznego...

Pokażę Ci, jak sprowadzić każde zadanie z badania dyskretnych zmiennych losowych do prostego wklepywania danych w kalkulator.

Lekcja trwa 1 godzinę i 39 minut, jest na niej 13 przykładów. Składa się z:


Video

 • zmienne losowe - definicja, omówienie [05:58]
 • różnica pomiędzy zmiennymi losowymi dyskretnymi (skokowymi) a ciągłymi [09:28]
 • parametry funkcyjne zmiennych losowych dyskretnych: rozkład i dystrybuanta [12:43]
 • parametry funkcyjne zmiennej dyskretnej: rozkład i dystrybuantę - przykład 1 [16:37]
 • parametry funkcyjne zmiennej dyskretnej: rozkład i dystrybuantę - przykład 2 [22:37]
 • parametry funkcyjne zmiennej dyskretnej: rozkład i dystrybuantę - przykład 3 [27:49]
 • parametry liczbowe zmiennych losowych dyskretnych: wartość oczekiwana, mediana, dominanta (moda), kwantyl, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, momenty zwykłe i centralne, współczynnik asymetrii, współczynnik koncentracji - omówienie [31:45]
 • dyskretna zmienna losowa - przykład 1 [45:59]
 • dyskretna zmienna losowa - przykład 2 [01:04:10]
 • dyskretna zmienna losowa - przykład 3 [01:06:25]
 • dyskretna zmienna losowa - przykład 4 [01:08:12]
 • rozkład Bernoulliego - 3 przykłady [od 01:13:44]
 • rozkład Poissona - 2 przykłady [od 01:19:37]
 • rozkład hipergeometryczny - omówienie i przykład [od 01:29:30](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi