Lekcja 5 – Proste granice funkcji. Powtórzenie metod z granic ciągów.


Na tej Lekcji wprowadzam pojęcie granic funkcji (do tej pory były granice ciągów). Pokazuję co nowego i robię powtórkę znanych już metod, które wszystkie bez wyjątku stosuje się nadal w funkcjach.

UWAGA: Mimo tego, że w tytule tej Lekcji są "proste", najprostsze zadania na granice funkcji mogą być najtrudniejsze i pokażę Ci, jak się przed tym obronić.

Ta Lekcja trwa 33 minut i tłumaczę temat na 12 przykładach. Składa się z:


Video

  • wyjaśnienie, czym jest granica funkcji [02:03]
  • granice funkcji - 5 prostych przykładów [03:58]
  • wyciąganie największych potęg przed nawias w granicy funkcji - 3 przykłady [14:50]
  • mnożenie przez sprzężenie w granicach funkcji - 3 przykłady [20:28]
  • granicę z liczbą e w wyniku granicy funkcji - przykład [27:40](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi