Lekcja 4 – Nieparametryczne testy istotności


Na tej Lekcji kontynuuję temat testów istotności, przechodząc do tzw. "testów nieparametrycznych".

Lekcja trwa około 51 minut, zawiera 6 przykładów. Składa się z:


Video

  • wnioskowania statystyczne - przypomnienie [02:24]
  • wprowadzenie do nieparametrycznych testów istotności [03:31]
  • test zgodności Pearsona - omówienie [11:31]
  • test zgodności Pearsona (zgodność z rozkładem normalnym) - przykład 1 [14:21]
  • test zgodności Pearsona (zgodność z rozkładem Poissona) - przykład 2 [31:01]
  • test zgodności Pearsona dla rozkładu Bernoulliego [36:36]
  • inne testy zgodności [37:44]
  • test serii losowości próby - omówienie [38:39]
  • test serii losowości próby - przykład [40:41]
  • test serii zgodności rozkładów - przykład [47:22](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi