Lekcja 10 (uzupełniająca) – Granice funkcji wielu zmiennych


Na tej Lekcji pokazuję, jak oblicza się granice funkcji wielu zmiennych. Niestety, nie jest to tylko proste rozszerzenie metod ze "zwykłych" granic jednej zmiennej. Wymaga zastosowania wielu zupełnie nowych metod i podejść.

Omawiam również różne przykłady z granic iterowanych i ciągłości funkcji.

Video jest podzielone na 4 części, o łącznej długości 2 godziny i 22 minuty. Składa się z:


Video cz. 1 (granice funkcji dwóch zmiennych):

 • podział na granice podwójne i granice iterowane [06:19]
 • zastosowanie znanych metod z granic funkcji jednej zmiennej - 4 przykłady [11:00]
 • granice funkcji dwóch zmiennych, bądź wykazywanie, że ta granica nie istnieje - 17 przykładów [20:21]

Video cz. 2 (granice iterowane):

 • przypomnienie różnic między granicami iterowanymi, a podwójnymi [00:28]
 • granice iterowane - przykład 1 [01:48]
 • granice iterowane - przykład 2 [04:59]
 • granice iterowane i podwójne - przykład 3 [07:14]
 • granice iterowane i podwójne - przykład 4 [13:10]

Video cz. 3 (granice funkcji trzech zmiennych):

 • granice z zastosowaniem metod z granic funkcji jednej zmiennej - przykład 1 [00:33]
 • granice z zastosowaniem metod z granic funkcji jednej zmiennej - przykład 2 [01:33]
 • granice funkcji trzech zmiennych - przykład 3 [02:27]
 • granice funkcji trzech zmiennych - przykład 4 [03:16]
 • granice funkcji trzech zmiennych - przykład 5 [10:02]

Video cz. 4 (ciągłość funkcji wielu zmiennych):

 • warunek ciągłości funkcji wielu zmiennych [00:18]
 • ciągłość funkcji - przykład 1 [01:27]
 • ciągłość funkcji - przykład 2 [03:38]
 • ciągłość funkcji - przykład 3 [05:36](...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi