Lekcja 2 – Całki niewłaściwe

Lekcja 2 – Całki niewłaściwe (VIDEO)


Ta Lekcja poświęcona jest tzw. całkom niewłaściwym, czasami bardzo przypominającym całki oznaczone, ale wymagającym jednak zupełnie innego podejścia. Pokażę Ci na niej właśnie, jak rozpoznać takie całki niewłaściwe, podstępnie udające oznaczone. Zobaczysz również jednak, że znowu – obliczenie całki niewłaściwej sprowadza się właściwie do obliczenia całki oznaczonej, z małym dodatkiem na końcu. Ta Lekcja trwa […]

Zadanie domowe do Lekcji 2


Zadanie domowe do Lekcji 2 – „Całki niewłaściwe”. 10 pytań testowych (+odpowiedzi) 21 przykładów do samodzielnego rozwiązania (+odpowiedzi)

Posty na Forum związane z tą Lekcją