Video

Lekcja 3 – Estymacja parametrów modelu


Ta jedna z najistotniejszych lekcji zawiera 2,5 godzinne video wprowadzające do tematu regresji. Na ….. przykładach pokazuję na czym polega estymacja parametrów modelu. Przedstawiam sposoby „ręcznych” obliczeń, ale także przy użyciu programu Excel. Lekcja składa się z: Video (AVI, 151 minut) Kartek ze wzorami Zadania Domowego wraz z Odpowiedziami (PDF, 10 pytań testowych i 41 […]

Lekcja 2 – Dobór zmiennych objaśniających. Metoda Hellwiga.


Lekcja druga podzielona jest na dwie części – do tematu ekonometrii i modelowania ekonometrycznego Lekcja zawiera ponad … godzinne video, w którym przedstawiam czym jest ekonometria i model ekonometryczny. Pokazuję na … rozwiązanych przykładach jak dokonuje się klasyfikacji modeli ekonometrycznych oraz zmiennych w nim występujących. Lekcja składa się z: Video (AVI, … minuty) Kartek ze […]

Lekcja 1P – Definicja i własności funkcji


Lekcja zawiera prawie 3,5 godzinne video, a w nim kilkadziesiąt rozwiązanych przykładów. Lekcja składa się z: Video (AVI, 3 godziny 24 minut) Kartki z wzorami Zadania Domowego wraz z Odpowiedziami (PDF, 10 pytań testowych i 10 zadań do rozwiązania) Materiałów na Forum dotyczących tej Lekcji Video

Lekcja 1 – Liczby rzeczywiste


Lekcja zawiera ponad 4,5 godzinne video, a w nim 20 rozwiązanych zadań zamkniętych i 20 otwartych. Lekcja składa się z: Video (AVI, 4 godziny 39 minut) Zadania Domowego wraz z Odpowiedziami (PDF, 20 pytań testowych i 20 przykładów do rozwiązania) Materiałów na Forum dotyczących tej Lekcji Video

Lekcja 6 – Trygonometria


Lekcja zawiera ponad 3,5 godzinne video, a w nim 20 rozwiązanych zadań zamkniętych i 20 otwartych. Lekcja składa się z: Video (AVI, 3 godziny 33 minuty) Zadania Domowego wraz z Odpowiedziami (PDF, 20 pytań testowych i 20 przykładów do rozwiązania) Materiałów na Forum dotyczących tej Lekcji Video

Lekcja 1 – Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego


Ta wprowadzająca do tematu ekonometrii i modelowania ekonometrycznego Lekcja zawiera ponad 1,5 godzinne video, w którym przedstawiam czym jest ekonometria i model ekonometryczny. Pokazuję na 6 rozwiązanych przykładach jak dokonuje się klasyfikacji modeli ekonometrycznych oraz zmiennych w nim występujących. Lekcja składa się z: Video (MP4, 94 minuty) Kartek ze wzorami Zadania Domowego wraz z Odpowiedziami […]

Lekcja 35 – Moc zbiorów nieskończonych (VIDEO)


Lekcja wprowadzająca do teorii mocy i liczb kardynalnych. Badamy równoliczność zbiorów, ich przeliczalność i podobne zadania. Przed rozpoczęciem tej Lekcji musisz koniecznie powtórzyć Lekcję o bijekcjach: Lekcja 4 – Funkcje. Wprowadzenia. Materiał video ma 1 godzinę 10 minut. Spis treści definicja równoliczności zbiorów liczby kardynalne, moc zbiorów, zbiory przeliczalne, zbiory mocy continuum 3 zadania na […]

Lekcja 34 – Działania nieskończone na zbiorach (VIDEO)


Umiemy już liczyć sumę i iloczyn zbiorów skończonych, uczymy się liczyć sumę i iloczyn uogólniony zbiorów. Przed rozpoczęciem powinieneś powtórzyć pierwsze 3 Lekcje ze zbiorów. Materiał video ma 1 godzinę 45 minut. Spis treści definicja indeksowanej rodziny zbiorów (2 przykłady) definicja uogólnionej sumy zbiorów definicja uogólnionego iloczynu zbiorów 8 zadań na znajdywanie uogólnionej sumy i iloczynu […]

Lekcja 33 – Formuły rachunku predykatów (VIDEO)


Kolejna lekcja do logiki, kontynuujemy rachunek predykatów Przed rozpoczęciem powinieneś powtórzyć wszystkie poprzednie Lekcje z logiki. Lekcja trwa prawie 2 godziny. Spis treści 5 przykładów na określanie prawdziwości złożonej formuły rachunku predykatów 7 przykładów na przełożenie zdań języka naturalnego na formuły rachunku predykatów 4 przykłady na dowolne dobieranie dziedzin i predykatów tak, aby formuła była prawdziwa, […]

Lekcja 29 – Kwantyfikatory (VIDEO)


Kolejna Lekcja do logiki. Rozszerzamy klasyczny rachunek zdań i rozpoczynamy rachunek predykatów. Przed rozpoczęciem powinieneś powtórzyć poprzednie Lekcje z logiki. Lekcja jest obszerna, trwa prawie 2 godziny. Spis treści wprowadzenie podstawowych pojęć: kwantyfikator ogólny i szczegółowy, rodzina zdań logicznych i jej dziedzina kwantyfikator ogólny – omówienie kwantyfikator szczegółowy – omówienie przykłady zastosowań kwantyfikatorów predykaty, zmienne wolne […]