Video

Lekcja 35 – Moc zbiorów nieskończonych (VIDEO)


Lekcja wprowadzająca do teorii mocy i liczb kardynalnych. Badamy równoliczność zbiorów, ich przeliczalność i podobne zadania. Przed rozpoczęciem tej Lekcji musisz koniecznie powtórzyć Lekcję o bijekcjach: Lekcja 4 – Funkcje. Wprowadzenia. Materiał video ma 1 godzinę 10 minut. Spis treści definicja równoliczności zbiorów liczby kardynalne, moc zbiorów, zbiory przeliczalne, zbiory mocy continuum 3 zadania na […]

Lekcja 34 – Działania nieskończone na zbiorach (VIDEO)


Umiemy już liczyć sumę i iloczyn zbiorów skończonych, uczymy się liczyć sumę i iloczyn uogólniony zbiorów. Przed rozpoczęciem powinieneś powtórzyć pierwsze 3 Lekcje ze zbiorów. Materiał video ma 1 godzinę 45 minut. Spis treści definicja indeksowanej rodziny zbiorów (2 przykłady) definicja uogólnionej sumy zbiorów definicja uogólnionego iloczynu zbiorów 8 zadań na znajdywanie uogólnionej sumy i iloczynu […]

Lekcja 33 – Formuły rachunku predykatów (VIDEO)


Kolejna lekcja do logiki, kontynuujemy rachunek predykatów Przed rozpoczęciem powinieneś powtórzyć wszystkie poprzednie Lekcje z logiki. Lekcja trwa prawie 2 godziny. Spis treści 5 przykładów na określanie prawdziwości złożonej formuły rachunku predykatów 7 przykładów na przełożenie zdań języka naturalnego na formuły rachunku predykatów 4 przykłady na dowolne dobieranie dziedzin i predykatów tak, aby formuła była prawdziwa, […]

Lekcja 29 – Kwantyfikatory (VIDEO)


Kolejna Lekcja do logiki. Rozszerzamy klasyczny rachunek zdań i rozpoczynamy rachunek predykatów. Przed rozpoczęciem powinieneś powtórzyć poprzednie Lekcje z logiki. Lekcja jest obszerna, trwa prawie 2 godziny. Spis treści wprowadzenie podstawowych pojęć: kwantyfikator ogólny i szczegółowy, rodzina zdań logicznych i jej dziedzina kwantyfikator ogólny – omówienie kwantyfikator szczegółowy – omówienie przykłady zastosowań kwantyfikatorów predykaty, zmienne wolne […]

Lekcja 32 – Pierścienie i ciała (VIDEO)


Na tej Lekcji omawiam podstawowe sprawy związane z pierścieniami i ciałami. Przed rozpoczęciem powinieneś powtórzyć: Lekcja 30 – Grupy Lekcja trwa ponad 50 minut. Spis treści struktury algebraiczne z dwoma działaniami definicja pierścienia definicja pierścienia przemiennego i pierścienia z jedynką zadanie na sprawdzenie, czy struktura algebraiczna jest jedynką zadanie na pierścień z parametrem definicja podpierścienia zadanie […]

Lekcja 31 – Grafy skierowane (VIDEO)


W tej Lekcji znajdziesz rozwinięcie tematu grafów skierowanych: definicje źródła i ujścia, algorytm etykietowania uporządkowanego, twierdzenie Eulera dla grafów skierowanych… Lekcja prosta, mająca charakter wprowadzeniowy. Przed rozpoczęciem powinieneś powtórzyć: Lekcja 22 – Wprowadzenie do grafów. Podstawowe pojęcia. Lekcja 26 – Droga i cykl Eulera Video trwa trochę ponad pół godziny. Spis treści definicja ujścia i źródła […]

Lekcja 30 – Grupy (VIDEO)


Na tej Lekcji przerabiam grupy, jako podstawowe struktury algebraiczne. Przed rozpoczęciem powinieneś powtórzyć: Lekcja 4 – Funkcje. Wprowadzenie. Lekcja 25 – Zbiory Zp i działania modulo Video trwa prawie 2 godziny. Spis treści definicja działania definicja grupy (wraz z kilkoma przykładami) definicja podgrupy definicja grupy przemiennej (z przykładami) własności działań w grupach 4 zadania na sprawdzanie, […]

Lekcja 28 – Droga i cykl Hamiltona (VIDEO)


Na tej Lekcji przerabiam grafy hamiltonowskie (czyli drogi i cykle Hamiltona). Przed rozpoczęciem powinieneś powtórzyć: Lekcja 22 – Wprowadzenie do grafów. Podstawowe pojęcia. Lekcja 24 – Izomorfizm i typy grafów Lekcja 26 – Droga i cykl Eulera Video trwa około 1 godzinę. Spis treści droga Hamiltona cykl Hamiltona i grafy hamiltonowskie warunek wystarczający 1 na to, […]

Lekcja 27 – Algorytm Euklidesa (VIDEO)


Lekcja o algorytmie Euklidesa i niektórych jego zastosowaniach. Przed rozpoczęciem powinieneś powtórzyć: Lekcja 25 – Zbiory Zp i działania modulo Video trwa około 1 godzinę. Spis treści powtórzenie podstawowych definicji (dzielnik) przypomnienie metody na znajdywanie NWD (Największego Wspólnego Dzielnika) z podstawówki twierdzenie o NWD algorytm Euklidesa zadanie na znajdywanie NWD przy pomocy Algorytmu Euklidesa szybkość Algorytmu […]

Lekcja 26 – Droga i cykl Eulera (VIDEO)


Lekcja poświęcona grafom Eulera (czyli cyklom i drogom Eulera w grafach). Przed rozpoczęciem powinieneś powtórzyć: Lekcja 22 – Wprowadzenie do grafów. Podstawowe pojęcia. Lekcja trwa 1 godzinę 14 minut. Spis treści powtórzenie i ustalenie podstawowych definicji przedstawienie problemu mostów królewieckich przykład na znajdywanie cyklu Eulera warunki konieczne istnienia drogi i cyklu Eulera z przykładami 4 przykłady […]