Lekcja 7 – Liczby zespolone na płaszczyźnie (VIDEO)


Na tej Lekcji pokazuję, jaka jest interpretacja geometryczna liczby zespolonej i jak zaznaczać na płaszczyźnie liczby zespolone i obszary. Jest to konieczne najczęściej przy rozwiązywaniu nierówności z liczbami zespolonymi. To video ma 23 minuty i 7 przykładów.

Spis treści

  • przedstawienie na płaszczyźnie liczby zespolonej w postaci kartezjańskiej i trygonometrycznej
  • 7 przykładów różnych obszarów na płaszczyźnie zespolonej z wykorzystaniem sprzężeń, modułów i podstawowych działań na liczbach zespolonych(...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi