Lekcja 7 – Funkcje uwikłane (VIDEO)


Na tej lekcji zajmuję się funkcjami uwikłanymi - tłumaczę różnicę pomiędzy nimi, a funkcjami złożonymi, liczę pochodne, ekstrema, styczne, normalne... Video ma 33 minuty. Jest w nim rozwiązanych 7 przykładów.

Spis treści

  • wyjaśnienie, czym jest funkcja uwikłana
  • wzory na pochodną funkcji uwikłanej pierwszego i drugiego rzędu
  • 4 przykłady na obliczanie pochodnej pierwszego rzędu z funkcji uwikłanej
  • przykład na obliczanie pochodnej drugiego rzędu z funkcji uwikłanej
  • schemat na obliczanie ekstremów funkcji uwikłanej
  • przykład na obliczanie ekstremów z funkcji uwikłanej
  • równania stycznej i normalnej do krzywej w postaci uwikłanej
  • przykład na obliczanie stycznej i normalnej(...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi