Lekcja 6 – Zmienne losowe ciągłe (VIDEO)


Kolejna Lekcja o zmiennych losowych poświęcona jest zmiennym losowym ciągłym. Jak się przekonasz, wymagają one zupełnie innego podejścia, niż dyskretne. Przykładowym rozkładem ciągłym jest obowiązkowy rozkład normalny - nauczę Cię prosto i bezboleśnie radzić sobie z tablicami rozkładu normalnego. Lekcja zawiera 1 godzinę i 51 minut nagrań, rozwiązuję na niej 8 przykładów.

Spis treści

 
  • funkcja gęstości prawdopodobieństwa i jej wykres
  • dystrybuanta zmiennej losowej ciągłej
  • parametry liczbowe zmiennych losowych ciągłych: wartość oczekiwana, mediana, dominanta (moda), kwantyl, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, momenty zwykłe i centralne, współczynnik asymetrii, współczynnik koncentracji
  • 3 przykłady na badanie ciągłej zmiennej losowej
  • rozkład normalny - wprowadzenie
  • sposób korzystania z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego
  • standaryzacja rozkładu normalnego
  • 3 przykłady na rozkład normalny
  • przykład na rozkład jednostajny
  • przykład na rozkład wykładniczy(...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi