Lekcja 6 – Równania wielomianowe (VIDEO)


Lekcja poświęcona równaniom wielomianowym z liczbami zespolonymi. Zaczynam od "zwyczajnych" równań kwadratowych, z deltą itd. Przekonasz się, że wielomiany zespolone to tylko jeden malutki kroczek więcej w porównaniu do szkoły średniej. Ta Lekcja trwa 48 minut i pokazuję temat na 5 wielomianach różnych stopni.


Spis treści

  • pojęcie zespolonego równania wielomianowego
  • 2 przykłady na rozwiązywanie równań wielomianowych drugiego stopnia (trójmianów kwadratowych) przy użyciu współczynnika delta (znanego ze szkoły średniej)
  • przykład na rozwiązanie równania wielomianowego trzeciego stopnia rozkładem wielomianu na czynniki
  • przykład na rozwiązanie równania wielomianowego przy pomocy schematu Hornera
  • przykład na rozwiązanie równania wielomianowego przy pomocy obliczania pierwiastków(...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi