Lekcja 6 – Postać biegunowa (VIDEO)


Na tej Lekcji pokazuję zastosowania całek na jeszcze innej postaci krzywej - postaci biegunowej. Zaczynam oczywiście od tego , jak narysować wykres takiej krzywej. Lekcja ma 56 minut i zawiera 4 przykłady.

Spis treści

  • rysowanie krzywej w postaci biegunowej
  • 4 przykłady na zastosowania całek oznaczonych dla krzywych w postaci biegunowej
  • wyznaczanie granic całkowania bez rysowania wykresu
  • obliczanie pól obszaru wymagające przejścia na postać biegunową(...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi