Lekcja 5 – Zmienne losowe dyskretne (VIDEO)


Na tej Lekcji wprowadzam kolejne pojęcie, po "zwykłym" prawdopodobieństwie - zmienną losową. Zaczynam od dyskretnych ("skokowych") i różnych rozkładów - Bernoulliego, Poissona, hipergeometrycznego... Pokażę Ci, jak sprowadzić każde zadanie z badania dyskretnych zmiennych losowych do prostego wklepywania danych w kalkulator. Lekcja trwa 1 godzinę i 39 minut, jest na niej 13 przykładów.

Spis treści

 
  • zmienne losowe - definicja, omówienie
  • różnica pomiędzy zmiennymi losowymi dyskretnymi (skokowymi) a ciągłymi
  • parametry funkcyjne zmiennych losowych dyskretnych: rozkład i dystrybuanta
  • 3 przykłady na rozkład i dystrybuantę
  • parametry liczbowe zmiennych losowych dyskretnych: wartość oczekiwana, mediana, dominanta (moda), kwantyl, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, momenty zwykłe i centralne, współczynnik asymetrii, współczynnik koncentracji(...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi