Lekcja 5 – Płaszczyzny i proste (VIDEO)


Ta Lekcja poświęcona jest zadaniom, w których jednocześnie występują i płaszczyzny i proste. To Video ma 37 minut i pokazuję na nim 9 przykładów, rozwiązanych krok po kroku.

Spis treści

  • zadanie na kąt pomiędzy prostą a płaszczyzną
  • zadanie na rzut prostej na płaszczyznę
  • zadanie na wyznaczanie płaszczyzny przechodzącej przez proste przecinające się
  • zadanie na rzut punktu na płaszczyznę
  • zadanie na rzut punktu na prostą
  • 4 inne zadania na znajdywanie równania płaszczyzny(...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi