Lekcja 5 – Analiza współzależności (VIDEO)


Na tej Lekcji omawiam tematy współzależności, niezależności, korelacji itp. cech. Lekcja trwa 1 godzinę 13 minut. Omówiłem na niej 4 przykłady.

Spis treści

 
  • możliwe rodzaje zależności między cechami (funkcyjna, stochastyczna, korelacyjna)
  • analiza korelacyjna na tablicy korelacji
  • zadanie na test niezależności chi-kwadrat
  • zadanie na współczynnik Czuprowa
  • zadanie na wskaźniki Pearsona
  • zadanie na współczynnik korelacji liniowej Pearsona(...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi