Lekcja 4 – Reguła de l’Hospitala (VIDEO)


W tej Lekcji pokazuję bardzo popularną metodę liczenia granic funkcji - regułę de l'Hospitala. Jednym zdaniem - wykorzystujemy pochodne do liczenia granic. Pokazuję, jak każdy symbol nieoznaczony przekształcić do postaci, w której można zastosować tą regułę (aczkolwiek nie zawsze doprowadzi to do wyniku). Lekcja trwa 59 minut i pokazuję na niej 11 różnych przykładów.

Spis treści

  • symbole nieoznaczone i ich związek z regułą de L’Hospitala
  • objaśnienie, na czym polega reguła
  • 5 przykładów na obliczanie granic regułą de L’Hospitala z symboli nieoznaczonych 0 przez 0 i nieskończoność przez nieskończoność
  • 2 przykłady na symbol nieoznaczony nieskończoność minus nieskończoność
  • 2 przykłady na symbol nieoznaczony zero razy nieskończoność
  • 2 przykłady na potęgowe symbole nieoznaczone(...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi