Lekcja 4 – Całki powierzchniowe (VIDEO)


Lekcja poświęcona całkom powierzchniowym. Przekonasz się na niej, dlaczego twierdzenie Gaussa-Ostrogradskiego to Twój najlepszy przyjaciel w całkach powierzchniowych. Lekcja trwa 1 godzinę i 50 minut. Pokazuję na niej temat na 10 przykładach krok po kroku.

Spis treści

- podział całek powierzchniowych na zorientowane i niezorientowane
- całki powierzchniowe niezorientowane, przejście na całkę podwójną
- interpretacje fizyczne całki powierzchniowej niezorientowanej
- 5 zadań na całki powierzchniowe niezorientowane, lub ich interpretacje fizyczne
- całka powierzchniowa, przejście na całkę podwójną lub potrójną (twierdzenie Gaussa-Ostrogradskiego)
- 5 zadań na całki powierzchniowe zorientowane i ich interpretacje fizyczne(...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi