Lekcja 3 – Całki krzywoliniowe (VIDEO)


Ta lekcja jest o całkach krzywoliniowych, ich obliczaniu i zastosowaniach. Pokazuję na niej między innymi, jak bardzo prosto jest przejść na postać parametryczną funkcji, potrzebną w całkach krzywoliniowych. Video ma 1 godzinę i 34 minuty. Rozwiązałem na nim 13 przykładów.

Spis treści

- podział całek krzywoliniowych na skierowane i nieskierowane
- całki krzywoliniowe skierowane, łuki w postaci parametrycznej, przejście na całkę oznaczoną
- 5 zadań na całkę krzywoliniową skierowaną po różnych krzywych
- całki krzywoliniowe nieskierowane, przejście na całkę oznaczoną
- 3 zadania na całkę krzywoliniową nieskierowaną
- wzór Greena
- 2 zadania na zastosowanie wzoru Greena
- wykazywanie twierdzenia Greena (sposób i rozpisanie obszarów całkowania)
- warunek na niezależność całki krzywoliniowej skierowanej od drogi całkowania
- 2 zadania na niezależność całki krzywoliniowej od drogi całkowania(...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi