Lekcja 2 – Równania zespolone. Pierwiastki w postaci kartezjańskiej. (VIDEO)


Pokazuję na niej, na 6 przykładach, jak rozwiązywać różne typy równań w liczbach zespolonych. Tłumaczę również, jak obliczać pierwiastki drugiego stopnia zespolone (poprzez sprowadzanie ich właśnie do równań zespolonych). Pokazuję prostą sztuczkę (dodanie trzeciego równania), która pozwala radykalnie uprościć obliczanie pierwiastków w postaci algebraicznej. Lekcja 2 trwa 34 minuty.

Spis treści

  • równania zespolone – metoda rozwiązywania
  • 4 przykłady równań zespolonych z modułami, sprzężeniami itp.
  • pierwiastki drugiego stopnia jako równania zespolone
  • 2 przykłady obliczania pierwiastków drugiego stopnia z liczby zespolonej(...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi