Lekcja 2 – Estymacja przedziałowa i przedziały ufności (VIDEO)


Tą Lekcją wchodzimy w obszar tzw. statystyki matematycznej, czyli wnioskowania o populacji na podstawie próbki. Pokazuję Ci, jak określać możliwe przedziały różnych parametrów (np. średniej) przy pomocy przedziałów. Przekonasz się, jak, w gruncie rzeczy, łatwo konstruuje się przedziały ufności. Lekcja ma 1 godzinę i 1 minutę, zawarłem w niej 8 przykładów.

Spis treści

 
  • wprowadzenie do wnioskowania statystycznego
  • 3 zadania na estymację przedziałową dla średniej (w populacji o rozkładzie normalnym lub nie i małych lub dużych liczebnościach próbki)
  • zadanie na estymację przedziałową dla wariancji
  • zadanie na estymację przedziałową dla odsetka w populacji generalnej
  • 3 zadania na minimalną liczebność próby(...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi