Lekcja 2 – Całki potrójne (VIDEO)


Ta Lekcja poświęcona jest całkom potrójnym Podobnie jak poprzednia - przerabiam na niej całość materiału, od prostych przykładów na liczenie, przez współrzędne sferyczne i walcowe, aż po twierdzenia ułatwiające obliczenia. Lekcja trwa 2 godziny i rozwiązałem na niej 13 przykładów.

Spis treści

- intuicyjne wprowadzenie całki potrójnej jako następnej po oznaczonej i podwójnej
- sposób na obliczenie całki potrójnej
– przejście na trzy całki oznaczone
- 5 zadań na obliczanie całki potrójnej po różnych obszarach całkowania
- współrzędne sferyczne i walcowe
- 5 zadania na obliczanie całki potrójnej z zastosowanie współrzędnych sferycznych lub walcowych
- 3 zadania na obliczanie objętości przy pomocy całki potrójnej - zadanie na obliczanie masy całką potrójną
- interpretacje fizyczne całki potrójnej
- zadanie na obliczanie środka ciężkości całką potrójną (początek)


(...)

Dostęp do tych materiałów wymaga konta z wykupionym abonamentem.

Nie masz jeszcze abonamentu?

Zobacz, o co chodzi