Kalkulator do pochodnych cząstkowych


Kalkulator do pochodnych cząstkowych I-go rzędu (po x i po y) z funkcji dwóch zmiennych f(x,y):

Zasada działania jest prosta: wpisujemy funkcję, klikamy na „Oblicz” i mamy wyliczone dwie pochodne cząstkowe po x i po y, przedzielone przecinkiem.

Funkcje wpisujemy zgodnie z ogólną instrukcją wpisywania formuł matematycznych.